برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا محمدزمانی

نام : علیرضا محمدزمانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
استان محل خدمت : اصفهان / ورزنه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 9۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به علت سن بالای پدر و مریضی مادرم کمک خرج خانوار هستم،باید درمحل زندگی خود باشم،تا بتونم بعداظهر ها کار کنم تا کمک کنم