برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا لشکری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :