برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا قره قانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تیپ 123شهید ابشناسان،
استان درخواستی : اصفهان / شهرضا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 8 ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

این تیپ ماموریت داره الان کرمانشاه مرز خسرویه