برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا عابدینی

نام : علیرضا عابدینی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : گروه 33 توپخانه شهید بیت الله خدابنده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :