برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا طاهرزاده

نام : علیرضا طاهرزاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : هرمزگان / ابوموسي
پادگان محل خدمت : جزیره سیری
استان درخواستی : خوزستان / بندر ماهشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 371
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

حقوق دو ماه ۸۰۰ یک ماه ۱/۲۰۰ مرخصی ۴۵ به ۲۰ غذای خوب فرودگاه باشگاه بدن سازی گوشی ساده آزاد ۳ ماه و ۲۰ روز کسری منطقه عملیاتی ( اصلا خطرناک نیست امن امنه )