برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا شریفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اميديه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/11/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

درخواست جابجایی از بندر عباس به پایگاه خوزستان دارم بخاطر بعد مسافت و بیماری مادرم