برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا شریفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / درگز
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی درگز
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

هنگ درگز هستم اماده انتقال با هرجای مشهد