برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا شاهنظری

نام : علیرضا شاهنظری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مازندران / تنكابن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : -
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

برای جابه جایی سرباز در اینستاگرام پیام دهید : @alireza_shahnazarii