برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا زندی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : ستاد شهرستان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مشکل خوانوادگی دارم باید برم شهر خودم