برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا رستم خانی

نام : علیرضا رستم خانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : پادگان ۴۴ توپخانه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اماد
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :