برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا راز قلعه نو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : شهید شوشتری
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / زابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۹/۱۹
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :