برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا جعفرپور

نام : علیرضا جعفرپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / خاش
پادگان محل خدمت : تیپ 288 زرهی سلیمان هاشم زهی
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اداری
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :