برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا جعفرلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : قرارگاه
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :