برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا برزگر

نام : علیرضا برزگر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : هرمزگان / بندر لنگه
پادگان محل خدمت : داروخانه بیمارستان
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 99/2/1
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :

داروساز