برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا بابایی

نام : علیرضا بابایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : البرز / اشتهارد
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی شهرستان اشتهارد
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19دی98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :