برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا احمدی پور

نام : علیرضا احمدی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : تیپ ۱۵۸ تکاوری
استان درخواستی : تهران / شهريار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آماد
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :