برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا احمدیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : تهران / باقرشهر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/12/01
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :