برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضایاوری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : منظریه قم
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :