برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضاناصری

نام : علیرضاناصری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : لار
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

ب علت مریضی والدینم ک باید ب استان خودم برم و ب طور پاره وقت هنگام سربازیم کارکنم