برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عطا علیپور

نام : عطا علیپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : فرودگاه زاهدان
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :