برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان

نام : عرفان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : لرستان / اليگودرز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

ازنا و درودم باشه اشکال .نداره به علت کمبود جا و مکان میخوام جابه جا بشم جاش خوبه