برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان پیرهادی

نام : عرفان پیرهادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/8/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :