برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان محمدي

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهريور٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :