برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان علی خواه

نام : عرفان علی خواه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پایگاه چهار آگاهی
استان درخواستی : گیلان / لاهیجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

هرجای گیلان هم باشه قبوله