برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان عليپور

نام : عرفان عليپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
استان محل خدمت : البرز / طالقان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / شهريار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ديماه٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :