برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان احمدنژاد

نام : عرفان احمدنژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ۳۵ واکنش سریع شهید بهرام رحیمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :