برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرشیا عاشقی

نام : عرشیا عاشقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : نیروانتظامی
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :