برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عبدالمهدی ابراهیمی

نام : عبدالمهدی ابراهیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : سوم شکاری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : قلیل
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :