برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عبدالباسط ملکی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : هرمزگان / قشم
پادگان محل خدمت : فرودگاه قشم
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :