برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عبداحسین سهرابی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : مندسی تاسیسات
استان درخواستی : کرمان / كهنوج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

دارای زن ویک فرزند شیرخوار ومادر بی سرپرست هستم نون اور خانه هستم