برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عباس عطایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : استوار یکم

توضیحات :