برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عباس ایزدی

نام : عباس ایزدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ف ا ش
استان درخواستی : کرمان / زرند
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جابجای از هرمزگان به کرمان زررند