برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عباس ایراندوست

نام : عباس ایراندوست
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

واسه کسی که اصفهانیه عالیه منم چون خونمون یزده وباید اقامت بزنم یکم سخته برام