برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عارف فتح اللهی

نام : عارف فتح اللهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : مریوان
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :