برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عارف خلیلی

نام : عارف خلیلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی ناجا
استان درخواستی : اصفهان / شاهين شهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام سرباز پادگان شهید بهشتی ناجا اصفهان هستم ولی چون مشکل راه و مسائل شخصی دارم میخوام ب نزدیکی شهر خودم بیام اگه سرباز از منطقه برخوار هس بخواد عوض کنه زنگ بزنه