برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عادل بخشی

نام : عادل بخشی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستادمبارزه باموادمخدر تهران
استان درخواستی : گیلان / لاهیجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/9/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :