برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

طاها مبارکی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / عجبشير
پادگان محل خدمت : پادگان اموزشی03شهید شعبان برخورداری
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :