برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

صالح زرگری

نام : صالح زرگری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : منوجان
استان درخواستی : هرمزگان / بندرعباس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

متاهل..خانم هرمزگان مشغول بکار میباشدخودم استان کرمان خدمتم دچار مشکلات زیادی شده ام جایگزینم پیدا کردم بندرعباس قبول نمیکنه