برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

صادق مرادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / دهدشت
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / فريدن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :