برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

صادق حاجی لقا

نام : صادق حاجی لقا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : کرمان /
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان شمالی /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۱۰/۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :