برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شهریار رجبی ویسرودی

نام : شهریار رجبی ویسرودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
استان محل خدمت : گیلان / رشت
پادگان محل خدمت : لشکر ۱۶عملیاتی قدس
استان درخواستی : گیلان / شفت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

لیسانسه.متاهل