برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شهریار جعفری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : تهران / شهريار
پادگان محل خدمت : معاونت راهنمایی رانندگی شهریار
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

به علت مشکلات خانوادگی باید جابه جایی بگیرم شیرینیش هم به کنار