برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شایان زاغیان

نام : شایان زاغیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : 55 هوابرد
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

به خاطر مشکلات خانوادگی و معیشتی