برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شایان زاغیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : ۵۵هوابرد
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :