برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شایان حسین پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری پردیس
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/12/1
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

کلانتری پردیس خیلی خلوته و واسه بومی ها عالیه