برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شایان جوانمردی

نام : شایان جوانمردی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : بیستون کرمانشاه
استان درخواستی : تهران / شهريار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ،،،
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :