برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شايان اراده

نام : شايان اراده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : توپخانه شهر رضا
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٣/٢/٩٩
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :