برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شاهین

نام : شاهین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : نیروی زمینی ارتش
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی 19/9/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :