برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شاهین

نام : شاهین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلمات
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :