برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شاهین فولادوند

نام : شاهین فولادوند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : مازندران / چالوس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : برج۲
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :